Đào tạo trực tuyến là gì? Vai trò của đào tạo trực tuyến trong doanh nghiệp

Ngày nay, thuật ngữ Đào tạo trực tuyến được nhắc đến khá nhiều trong kỷ nguyên thời đại số. Kỷ nguyên mà các doanh nghiệp muốn bức phá thần tốc bằng khoa học công nghệ và tiết giảm đổi đa về ngân sách và nguồn nhân lực. Vậy đào tạo trực tuyến là gì? Vai trò của đào tạo trực tuyến trong doanh nghiệp hiện nay.

Elearning Lac Viet - Dao tao truc tuyen la gi

I.    Đào tạo trực tuyến là gì?

Đào tạo trực tuyến (E-learning – Electronic learning) được hiểu đơn giản là phương thức sử dụng các thiết bị điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông nhằm truyền tải nội dung giữa người dạy và người học. Trong đó, các thiết bị được kết nối với một máy chủ có lưu trữ các bài giảng điện tử và bằng một phần mềm hoặc nền tảng nhất định. Các bài giảng có thể được biên soạn dưới các hình thức video, đồ họa, hình ảnh, âm thanh.

Ngày nay, Đào tạo trực tuyến Elearning được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong công tác giáo dục đào tạo tại các trường học và trong đào tạo nội bộ doanh nghiệp. Mọi cá nhân và doanh nghiệp đều có thể lập ra các lớp học ảo để quản lý và đào tạo nhân viên, sinh viên chỉ thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến.