Top 5 phần mềm đào tạo trực tuyến Elearning tốt nhất cho doanh nghiệp 2021

Khi nhân lực đang là yếu tố cạnh tranh gay gắt hiện nay. Nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Số lượng nhân sự bị biến động liên tục, còn dịch vụ khách hàng trở thành yếu tố then chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. 

Elearning Lac Viet - Top 5 phan mem dao tao truc tuyen

Bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào công tác quản trị nhân sự và đào tạo để đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng . 

Phần mềm đào tạo trực tuyến Elearning ra đời giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian, từng bước thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ thống nhân sự.

Dưới đây là top các phần mềm đào tạo trực tuyến Elearning cho doanh nghiệp được nhiều đơn vị trong nước và thế giới tin dùng.

I.    Phần mềm đào tao trực tuyến E-Learning của Lạc Việt

Elearning của Lạc Việt là hệ thống được phát triển và tích hợp nhiều phân hệ nhằm cung cấp giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp. Hệ thống giúp doanh nghiệp có thể tổ chức tập huấn, đào tạo nhân viên về nghiệp vụ, sản phẩm của công ty, những kỹ năng mới, nâng cao sản xuất, nâng cao chuyên môn, đánh giá năng lực nhân viên, thu hút và phát triển nguồn nhân lực. Với các tính năng nổi bậc như: