Hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến LMS

Sự phát triển nhanh chóng của internet trong những năm gần đây đã làm chúng ta tiếp cận nhiều hình thức học tập mới.  Các phương thức đào tạo từ xa, học trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến vì tính linh hoạt và hữu ích của nó. Xuất phát từ nhu cầu thiết yếu đó, cần có một công cụ sở hữu các tính năng có thể hỗ trợ các nền tảng trực tuyến, từ đó khia niệm hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến LMS ra đời.

Elearning Lac Viet - He thong quan tri dao tao truc tuyen LMS

I.    LMS là gì?

LMS hay Learing Management System về bản chất là một phần mềm cho phép việc quản lý, phân phối hệ thống các tài liệu Elearning đến học viên, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá quá trình đào tạo. 

Giá trị của hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến là tạo môi trường vận dụng các thiết bị công nghệ, phục vụ vào mục đích đào tạo của các doanh nghiệp và trường học. 

Cấu trúc của LMS thường gồm 2 thành phần chính:
-    Thành phần công nghệ: chức năng tạo khóa học, quản lý người dùng, cung cấp dữ liệu… thường được quản trị bởi nhân viên lập trình hoặc người quản lý hệ thống.
-    Thành phần thứ 2 liên quan đến giao diện người dùng. Dùng để chạy trên các trình duyệt web, được sử dụng bởi các end-user như người quản lý, học viên hay giảng viên

II.    Các chức năng chính của hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến LMS