Top 7 lĩnh vực ứng dụng hệ thống đào tạo trực tuyến elearning

Khi nhân lực đang là yếu tố cạnh tranh gay gắt hiện nay trong tất cả cách lĩnh vực sản xuất, dịch vụ hay giáo dục. Đặc biệt trong sự ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, số lượng nhân sự bị biến động liên tục. Còn năng lực nhân sự và dịch vụ khách hàng trở thành yếu tố cạnh tranh then chốt tạo nên lợi thế giữa các doanh nghiệp. 

Elearning Lac Viet - Top 7 linh vuc ung dung he thong dao tao truc tuyen elearning

Vì vậy, việc ứng dụng hệ thống đào tạo trực tuyến Elearning đã được nhiều doanh nghiệp và trường học lựa chọn nhằm phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp.

Dưới đây Lạc Việt xin giới tiệu top 7 lĩnh vực đã ứng dụng hiệu quả hệ thống đào tạo trực tuyến Elearning trong thời gian qua. 

1.    Elearning trong giáo dục

Việc sử dụng Elearning trong giáo dục là đều quá đổi quen thuộc trong tình trạng hiện nay, khi các trường bắc buộc phải đào tạo online nhằm giãn cách xã hội.