Tổng hợp mẫu kế hoạch đào tạo miễn phí cho doanh nghiệp

Nhằm nâng cao năng lực và tay nghề của cán bộ công nhân viên, nhiều doanh nghiệp thường thiết lập các chương trình đào tạo cụ thể. Một chương trình được xây dựng bài bản từ đầu sẽ là vũ khí cho doanh nghiệp giúp nhân viên phát huy tối đa khả năng và hiệu quả mang lại một cách tốt nhất. Dưới đây là các mẫu kế hoạch đào tạo các doanh nghiệp có thể tham khảo để việc áp dụng trở nên thuận tiện hơn. 

Elearning Lac Viet -mau ke hoach dao tao

1.    Vai trò của đào tạo trong doanh nghiệp

Nhiều công ty trên thế giới chi hàng trăm tỷ đô cho việc đào tạo nhân viên như: đào tạo kỹ năng bán hàng, đào tạo quản lý thời gian, đào tạo các kỹ năng mềm…. nhằm cải thiện năng suất làm việc. Và kết quả cho thấy, các doanh nghiệp có văn hóa đào tạo mạnh mẽ và các hoạch định nhân sự bài bản mang lại kết quả cực kỳ cao cụ thể như:
•    Cơ hội tiên phong trong thị trường tăng 46%
•    Gia tăng hiệu suất làm việc của nhân viên lên 37%
•    Có đến 58% doanh nghiệp tăng khả năng đáp ứng nhu cầu trong tương lai
Vậy, các doanh nghiệp cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo như thế nào mới mang lại hiệu quả tối ưu nhất?

2.    Các mẫu kế hoạch đạo tạo thông thường tại một doanh nghiệp

Để xây dựng một kế hoạch đào tạo cơ bản, doanh nghiệp cần xác định rõ các yếu tố ban đầu như:
- Tên của chương trình đào tạo nội bộ là gì?
- Mục tiêu đạt được sau chương trình đào tạo 
- Các đối tượng tham gia khóa đào tạo: cá nhân, phòng ban,…
- Nhân sự, phòng ban phụ trách đào tạo
- Nội dung và hình thức đào tạo nội bộ
- Phân bổ thời gian, tài chính và địa điểm để đào tạo cho cá nhân hay phòng ban
- Các điều kiện ràng buộc khác cần chú ý
Doanh nghiệp càng lên kế hoạch đào tạo chi tiết thì các khóa học đào tạo càng thành công và hiệu quả. Đây cũng là yêu cầu để bộ phận đào tạo trong doanh nghiệp càng phải nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn và xây dựng kế hoạch đào tạo kỹ lưỡng.
Mỗi doanh nghiệp sẽ có những mẫu đào tạo khác nhau tùy thuộc vào đối tượng và thời đào tạo hướng tới. Tuy nhiên, sẽ có một số mẫu kế hoạch đào tạo điển hình như:

- Kế hoạch đào tạo công ty theo năm
Elearning Lac Viet -mau ke hoach dao tao 2

Elearning Lac Viet -mau ke hoach dao tao 3
- Kế hoạch đào tạo huấn luyện
 Elearning Lac Viet -mau ke hoach dao tao 4
- Kế hoạch đào tạo theo ISO
- Kế hoạch đào tạo theo chức danh
- Kế hoạch đào tạo cơ bản

Download toàn bộ mẫu kế hoạch đào tạo tại đây.

Có thể bạn quan tâm: