Xây dựng quy trình đào tạo trực tuyến

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, chuyển đổi số trong đào tạo là nhu cầu cấp thiết tạo nên lợi thế cho từng doanh nghiệp. Một chương trình đào tạo trực tuyến hiệu quả cần tuân từng bước của quy trình và thực hiện có hệ thống. Bài viết này, Lạc Việt sẽ giới thiệu đến bạn các bước xây dựng quy trình đào tạo trực tuyến một cách tối ưu nhất. 

Elearning Lac Viet - Xay dung quy trinh dao tao truc tuyen 1

Bước 1. Đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo

Bước đầu tiên để thiết lập chương trình đào tạo trực tuyến là xác định và đánh giá nhu cầu. Các nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp có thể được thiết lập trong các kế hoạch chiến lược về nguồn nhân lực của mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Đây được xem là bước có vai trò cực trì quan trọng, quyết định thành công của chương trình đào tạo.

Bước 2. Thiết lập mục tiêu cho chương trình đào tạo trực tuyến

Doanh nghiệp cần phân tích xác định các khoảng trống trong bộ kỹ năng của nhân viên cũng như chương trình đạo tạo hiện có của công ty, từ đó biến thành các mục tiêu cho chương trình đào tạo mới. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu suất làm việc thông qua chương trình đào tạo trực tuyến.
Về phía nhân viên, việc đào tạo phải phù hợp với năng lực và lĩnh vực hoạt động của họ có thể xác định thông qua các ý kiến đánh giá, phản hồi.

Bước 3. Xây dựng kế hoạch hành động cho chương trình đào tạo trực tuyến

Tại bước này các công việc cần thực hiện bao gồm thiết kế bài giảng, xây dựng nội dung, chuẩn bị tài liệu học tập và các yếu tố phục vụ cho công tác đào tạo khác. Ngoài ra, nguồn lực và phương pháp cung cấp đào tạo cần được chi tiết hóa.
Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến, nên xem xét cẩn thận mức độ đào tạo và cách học của người tham gia. Có thể tiến hành thu thập các sáng kiến của học viên để điều chỉnh trước khi triển khai chương trình trên toàn công ty. 

Bước 4. Tiến hành thực hiện

Khi đã thiết lập xong chương trình, daonh nghiệp cần quyết định hình thức thực hiện đào tạo
Việc thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý xem xét đến các chỉ tiêu trong quá trình đào tạo như KPI và sự tham gia của nhân viên. Nên lập kế hoạch kỹ lưỡng về lịch trình giảng dạy và các nguồn lực liên quan. Sau đó, chương trình được tiến hành quản bá và khởi động triển khai. Cần theo sát sự tiến bộ của học viên để đảm bảo chương trình đang diễn ra hiệu quả.